Jak napsat profesní životopis / pracovní životopis, který zabere

Profesní životopis (Curriculum vitae) je dokument, který obsahuje přehled informací o Vašem vzdělání, pracovní praxi, zkušenostech a schopnostech. Má informovat potenciálního zaměstnavatele o tom, zda se hodíte na nabízenou pracovní pozici.

Abyste pochopili co má životopis obsahovat a jakou má mít formu, musíte vědět, jak ho bude zaměstnavatel používat.
První věc, kterou si je potřeba uvědomit je to, že zaměstnavatel respektive jeho zástupce přijde do kontaktu s desítkami, někdy i stovkami životopisů. Čím větší je počet životopisů, tím přísněji je bude posuzovat. Při osobních pohovorech se chce setkat jen s opravdu perspektivními uchazeči.

Jako první vnímá člověk celkový dojem, který tento dokument vyvolává - čili přehlednost nebo srozumitelnost informací a jejich grafická úprava. Může se stát, že při velkém počtu životopisů budou ty, které nesplňují alespoň minimální podmínky přehlednosti putovat rovnou do koše bez ohledu na jejich obsah.

Přehlednost
Základní podmínkou srozumitelnosti informací je správná struktura životopisu. Informace nepište v podobě souvislého textu ("Narodil jsem se 18.8.1980 v Ostravě ..."), ani neuvádějte zbytečné údaje (o rodičích či sourozencích). Používejte odrážky, údaje pouze vyjmenujte. Nepoužívejte zkratky kvůli ušetření prostoru, raději se zamyslete nad kratší a výstižnější formulací.

Pokud má životopis více stran, nešetřete zbytečně papírem a netiskněte ho oboustranně. Pravidlem však bývá, že životopis není delší než dvě strany A4. Pokud je informací, které chcete zaměstnavateli sdělit, více, v stručné podobě je uveďte v životopise a v samostatné příloze o nich můžete psát podrobně.

Celý text má být rozdělen do následujících bloků:

 • Osobní údaje
 • Pracovní praxe
 • Vzdělání
 • Další schopnosti
 • Zájmy
 • Reference


Grafická úprava
Dobrá grafická úprava, kromě toho, že napomáhá přehlednosti, napovídá něco o uchazečově důkladnosti a smyslu pro pořádek. To je příznivá vizitka pro každého bez ohledu na profesi.
Životopis psaný rukou je dnes již nepřijatelný. Pokud nemáte přístup k počítači s tiskárnou, použijte alespoň moderní psací stroj. Používejte jednoduché písmo (nejlépe Times New Roman), barvy nejvíce dvě. Řádkování 1,5 pomůže zpřehlednit text. Klíčová fakta zvýrazněte tučně nebo podtržením. Nevkládejte obrázky, maximálně Vaši fotku (stejnou jako se používá na doklady), ale pouze pokud je dobře nafocena a upravena.

Informace v životopise
Jak jsme již zmínili, informace mají být rozděleny do bloků. Řekneme si o obsahu jednotlivých bloků.

Osobní údaje
Sem patří základní informace o Vaší osobě, zejména:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození
 • korespondenční adresa
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)


Pracovní praxe
Pracovní pozice vyjmenujte od nejnovější po nejstarší, protože pro zaměstnavatele je nejzajímavější Vaše poslední pracovní působiště. U každé pozice uveďte:

 • měsíc a rok začátku a konce pracovního poměru
 • název organizace
 • stručný popis činnosti organizace
 • název Vaší pracovní pozice
 • popis Vaší náplně práce


U náplně práce se však nevyplatí být přehnaně stručný. Použijte několik vět na popis Vaší náplně práce a zdůrazněte rozsah odpovědnosti. Pokud jste dosáhli nějakého výjimečného výsledku (např.: "nárůst obratu o 50%, vytvoření nového oddělení") uveďte to. V případě, že jste v rámci dané organizace prošli více pozicemi, napište o každé zvlášť.

Vzdělání
Zaměstnavatele zajímá vaše odborné vzdělání, proto se základní škola neuvádí. Uveďte jen středoškolské a vysokoškolské vzdělání. Opět je lepší začít nejvyšším vzděláním. Uveďte:

 • období studia
 • název školy
 • název oboru
 • dosažená úroveň

Pokud jste se zúčastnili kurzů či seminářů, které se nějak dotýkají Vašeho pracovního života, také je uveďte:

 • období, kdy jste se zúčastnili
 • název vzdělávací organizace
 • název a náplň školení


Další schopnosti
Vyjmenujte obecné schopnosti, které nebyly zmíněny v předchozím přehledu a mohou souviset s plněním pracovních povinností:

 • jazykové schopnosti
 • komunikační a organizační schopnosti
 • znalost práce s PC
 • řidičské nebo jiné související oprávnění a délku praxe
 • jiné související znalosti či dovednosti


Zájmy
Pokud se ve volném čase podílíte na nějakých aktivitách, které souvisejí s povahou pracovní pozice, vzpomeňte je také (například působení v třetím sektoru, účast na vědeckých projektech).

Reference
Zde můžete uvést kontakty na osoby, které mohou poskytnout reference o Vaší práci či schopnostech. Ale pozor! Pokud nevíte jaké reference o Vás tyto osoby podají, raději neuvádějte žádné kontakty. Jednoduše tuto část z životopisu vypusťte.

Posuzování informací
Zaměstnavatel považuje údaje v životopise za pravdivé. Jsou to pro něj fakta, která si obvykle neověřuje (ale může to udělat). Proto se nedopouštějte zkreslování nebo dokonce lži. Velmi Vám to nepomůže a odhalení takového pokusu pro Vás bude pohromou. Pokud je některý fakt pro Vás nepříznivý můžete ho neuvést. Avšak v případě, že taková skutečnost během pohovoru vyjde najevo, budete muset věrohodně vysvětlit, proč jste ji neuvedli.

Jak tedy zaměstnavatel posuzuje informace? Za prvé hledá člověka, který již pracoval na pozici, kterou chce obsadit. Životopisy obsahující takovou informaci dostanou přednost. Dále jej určitě zaujmou ty životopisy, které patří kandidátům z příbuzné profese. Tam posuzuje míru zkušeností a významnost dosažených výsledků. Nakonec přicházejí na řadu ostatní.

Odeslání životopisu
Životopis posílaný poštou podepište a uveďte tam i aktuální datum. Při zasílání životopisu v elektronické podobě nepoužívejte formáty souborů, které by mohly způsobit problém při otevírání. Přijatelný je formát RTF, DOC, PDF - v případě prvních dvou zablokujte možnost úpravy dokumentu heslem. Údaje pravidelně aktualizujte, aby se nestalo, že omylem pošlete staré informace.